Tájékoztató pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 január 1. napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásról
Felkerült az NKH Légügyi Hivatal honlapjára (link is external) a Pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 év január hó 01 napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásáról szóló tájékoztató.

Felkerült az NKH Légügyi Hivatal honlapjára(link is external) a Pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 év január hó 01 napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásáról szóló tájékoztató.
Az aktuális Letölthető dokumentumok, formanyomtatványok oldalunkról is letölthető, forrás: NKH)

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Lt.), valamint a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében, 2017. január 1. napjától kezdődően, a pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó légiközlekedési tevékenységek engedélyezési rendje az alábbiak szerint változik:

1. Az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához 2017. január 1. napjától kezdődően nem szükséges tevékenységi engedély.
Ugyanakkor, a légiközlekedési tevékenység az eseti légtér engedély és a művelet helyszínének függvényében a korlátozott légtér engedély megszerzésén túlmenően, kizárólag a légiközlekedési hatósághoz tett bejelentést követően kezdhető meg.

A bejelentési kötelezettség alól a sport-, valamint magáncélú felhasználás mentesül.

A bejelentés nyilvántartásba vételéről a légiközlekedési hatóság elektronikus úton visszajelzést ad, a tevékenység csak ezt követően kezdhető meg.
Amennyiben a bejelentés hiányos, a légiközlekedési hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetőleg amennyiben a légiközlekedési hatóság tudomására jut, hogy a tevékenységet nem a bejelentésben foglaltaknak megfelelően végzik; a tevékenység végzését megtiltja.
A bejelentéshez kitöltendő formanyomtatvány honlapunkról letölthető,
melyet legkésőbb a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal a következő e-mail címre kell eljuttatni: rpas@nfm.gov.hu(link sends e-mail)
A bejelentés díj-, és illetékmentes.

Megjegyzés:
A sport-, valamint magáncélú felhasználók csupán a bejelentési kötelezettség alól mentesülnek, de a megfelelő légtér engedély(ek) megszerzése számukra is kötelező. 

2. A Korm. rendelet 1.§ rendelkezésének megfelelően az Lt. 3.§ (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként 2017. január 1. napját követően, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el.
A Honvédelmi Minisztérium működési rendjét szabályozó előírások alapján a katonai légügyi hatósági feladatokat – beleértve a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához szükséges eseti légtér kijelölésével összefüggő feladatokat is – a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya fogja ellátni.
Figyelemmel a fenti bekezdésben leírtakra, 2017. január 1. napjától kezdődően az eseti légtér kérelmeket a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályához kell eljuttatni. 


Forrás: https://www.nkh.gov.hu/a-hatosagrol
2017 JAN 12 12:21:00/